ανέκδοτα

  1. DreamsRevenge

    Το πιο σύντομο ανέκδοτο

    Τα πιο σύντομα ανέκδοτα λοιπόν: Τί θεωρείτε πραγματικά οξύμωρο έως εντελώς τρελό κι όμως το ακούτε κάθε μέρα λες και είναι το λογικότερο πράγμα του κόσμου?
Top