Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
07-02-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
07-02-2022 Μόνιμα Για πάντα Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αποδεκτά e-mail για την εγγραφή σας
06-26-2022 Μόνιμα Για πάντα Μετά τη διαγραφή λογαριασμού έχετε δικαίωμα να ανοίξετε νέο μετά την πάροδο 12 μηνών.
06-26-2022 Μόνιμα Για πάντα Troll account
06-26-2022 10 μέρες 2 μέρες, 9 ώρες Συνεχής επιθετική συμπεριφορά
06-24-2022 14 μέρες 4 μέρες, 9 ώρες Συνεχής αγνόηση συστάσεων ΟΔ
06-21-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
06-19-2022 Μόνιμα Για πάντα Διαφήμιση χωρίς αδεια
06-18-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
06-13-2022 22 μέρες 1 μέρα, 9 ώρες Ρατσιστικά - σεξιστικά σχόλια
Top