Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
01-24-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-18-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-18-2022 8 μέρες 0 μέρες, 1 ώρα Επιθετική συμπεριφορά & κατάχρηση υπηρεσιών του e-steki
01-17-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-17-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-17-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-17-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-15-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-15-2022 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
01-13-2022 Μόνιμα Για πάντα Διαφημιστικό bot
Top