Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
06-22-2021 3 μέρες 2 μέρες, 6 ώρες Trolling - επιθετική συμπεριφορά
06-21-2021 Μόνιμα Για πάντα Δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών
06-21-2021 Μόνιμα Για πάντα Δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών
06-21-2021 Μόνιμα Για πάντα Δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών
06-21-2021 Μόνιμα Για πάντα Trolling
06-20-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
06-18-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
06-17-2021 Μόνιμα Για πάντα Trolling
06-17-2021 Μόνιμα Για πάντα Trolling
06-16-2021 Μόνιμα Για πάντα Trolling
Top