Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
09-23-2021 31 μέρες 30 μέρες, 21 ώρες Προσωπικές επιθέσεις
09-22-2021 6 μέρες 4 μέρες, 21 ώρες Συνεχείς διπλοί λογαριασμοί
09-22-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
09-22-2021 Μόνιμα Για πάντα Διαφήμιση
09-22-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
09-22-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
09-22-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
09-22-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
09-22-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
09-21-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
Top