Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
12-05-2022 Μόνιμα Για πάντα Μετά τη διαγραφή λογαριασμού έχετε δικαίωμα να ανοίξετε νέο μετά την πάροδο 12 μηνών.
12-05-2022 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
12-02-2022 6 μέρες 1 μέρα, 16 ώρες Συνεχείς διενέξεις
12-02-2022 11 μέρες 6 μέρες, 16 ώρες Συνεχής επιθετική συμπεριφορά
12-02-2022 Μόνιμα Για πάντα Trolling
12-01-2022 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
11-29-2022 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
11-28-2022 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
11-26-2022 Μόνιμα Για πάντα Trolling
11-26-2022 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
Top