Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
03-24-2023 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
03-21-2023 8 μέρες 0 μέρες, 2 ώρες Προτροπή σε κακοποίηση ζώων/ δικαιολόγηση βίας
03-19-2023 Μόνιμα Για πάντα Trolling
03-19-2023 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
03-19-2023 12 μέρες 2 μέρες, 3 ώρες Έκφραση ρατσιστικών ή φανατικών ιδεών ~ Όρος #5
03-12-2023 Μόνιμα Για πάντα Παρακαλώ μπείτε με τον αρχικό σας λογαριασμό
03-12-2023 61 μέρες 44 μέρες, 3 ώρες Προσωπικοί χαρακτηρισμοί
03-11-2023 Μόνιμα Για πάντα Διαφημιστικός λογαριασμός
03-11-2023 Μόνιμα Για πάντα Spam
03-10-2023 Μόνιμα Για πάντα Διαφημιστικός λογαριασμός
Top