Λίστα Αποκλεισμένων


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
04-11-2024 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
04-08-2024 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
04-08-2024 44 μέρες 36 μέρες, 18 ώρες Ομοφοβικά σχόλια και δημιουργία διπλού λογαριασμού
04-04-2024 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
04-04-2024 Μόνιμα Για πάντα Διαφήμιση χωρίς άδεια
03-26-2024 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
03-22-2024 32 μέρες 7 μέρες, 18 ώρες Ρατσιστικά σχόλια
03-20-2024 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
03-20-2024 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
03-19-2024 Μόνιμα Για πάντα Κακόβουλος λογαριασμός
Top