σχέδια

  1. Crow_of_Darkness

    Τι επάγγελμα θέλατε να ακολουθήσετε όταν ήσαστε μικροί;

    Το πρώτο επάγγελμα που θυμάμαι ότι ήθελα να κάνω, ήταν αυτό του αστυνομικού. Το δεύτερο αυτό του οδηγού φορτηγού - Είχα μανία μικρός με τα φορτηγά. :D Εσείς?
Top