πίνακας

  1. Γίδι

    Αγαπημένα έργα τέχνης

    Ποιο είναι το έργο τέχνης που σας συγκίνησε και στο οποίο ανατρέχετε νοσταλγικά; Κάποιο γλυπτό, πίνακας, video installation, συμβολικό αρχιτεκτόνημα...; Πείτε μας και την ιστορία πίσω από αυτό... :)
Top