κοινωνία

  1. Absent Minded

    Γιατί είναι καλύτερα να είσαι απολίτιστος!

    Έπειτα από πολύ και σοβαρή σκέψη αποφάσισα να σας παραθέσω όλα μου τα σημαντικά επιχειρήματα γιατί ο πολιτισμός SUX και έχουμε καταντήσει να είμαστε χειρότερα απ'ότι οι Ζουλού. Βασικά επειδή δεν το έχω σκεφτεί ιδιαίτερα αλλά έπρεπε να κάνω ένα μεγαλοπρεπή πρόλογο τώρα που το σκέφτομαι καθώς το...
Top