Λίστα Αποκλεισμένων - Σελίδα 3


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
Γιαννης_vl 10-14-2020 Μόνιμα Για πάντα Trolling
μ'ένασταυρόστονώμο 10-11-2020 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
Wolf 10-04-2020 Μόνιμα Για πάντα Trolling
εξ_άγγελος 10-02-2020 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
McManus 09-14-2020 153 μέρες 20 μέρες, 12 ώρες Trolling
Stefanosxios 09-09-2020 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
40kpixels 09-01-2020 Μόνιμα Για πάντα Διαφημιστικός λογαριασμός
ikor84 08-31-2020 Μόνιμα Για πάντα Spam. Please contact the administrator if this was done in error.
Θάνος14 08-28-2020 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
ieltsmaterial 08-25-2020 Μόνιμα Για πάντα Bot
Top