Λίστα Αποκλεισμένων - Σελίδα 2


Ψευδώνυμο Ημερομηνία Ban Περίοδος Χρόνος που απομένει Αιτία Αποκλεισμού
Αγάπη_Πλατωνική 01-02-2021 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
Nikolas77 12-28-2020 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
StaffordGlobal 12-23-2020 Μόνιμα Για πάντα Bot.
WilliamBrown 12-22-2020 Μόνιμα Για πάντα Διαφήμιση
TaylorBrown 12-22-2020 Μόνιμα Για πάντα Bot
tucosal 11-18-2020 Μόνιμα Για πάντα Spam. Please contact the administrator if this was done in error.
DeepWeb 11-05-2020 Μόνιμα Για πάντα Διπλός λογαριασμός
Rhcp111 10-31-2020 Μόνιμα Για πάντα Τρόλινγκ
Kostas333 10-19-2020 Μόνιμα Για πάντα Trolling
Elenhmarga 10-19-2020 Μόνιμα Για πάντα Trolling
Top